Teleporada

Masz problem zdrowotny, a Twój lekarz ma urlop? Teleporada to rozwiązanie dla Ciebie! W kilka minut skontaktuj się ze specjalistą i odbierz swoją e-receptę!

Odkąd Ministerstwo Zdrowia zmieniło przepisy dotyczące korzystania z teleporady, ta forma kontaktu z lekarzem zyskała na popularności. Od wybuchu pandemii koronawirusa jest ona jednym z najchętniej wykorzystywanych sposobów na zasięgnięcie porady lekarskiej. W związku z tymczasową zmianą sytuacji epidemiologicznej, z którą wiązały się ograniczenia w dostępie do opieki medycznej, z tego rozwiązania przynajmniej raz skorzystało 62% Polaków. Dzisiaj można z całą pewnością powiedzieć, że e-wizyta lekarska to standard w realizowaniu opieki medycznej w Polsce. Chociaż w trakcie e-porady nie mamy bezpośredniego, realnego kontaktu ze specjalistą, konsultacja lekarska na odległość za pośrednictwem telefonu, czatu lub wideoczatu, jest pełnoprawną formą uzyskania porady lekarskiej, rzetelnej diagnozy, ustalenia ścieżki leczenia i uzyskania potrzebnej e-recepty lub e-zwolnienia. Jak wygląda teleporada i jak się do niej przygotować? W jaki sposób można umówić konsultacje lekarskie online? Czy uzyskana w ten sposób recepta jest ważna?


Spis treści

Na czym polega teleporada?
Teleporada – zalety zdalnego kontaktu ze specjalistą
Jak dobrze przygotować się do teleporady?
Teleporada – jak przebiega konsultacja zdalna z pacjentem?
Kiedy teleporada może nie wystarczyć?
Czy podczas teleporady można otrzymać e-receptę, e-zwolnienie lekarskie lub skierowanie na badania?

Na czym polega teleporada?

Teleporada do forma konsultacji z lekarzem, który znajduje się w innym miejscu niż pacjent. Polega na prowadzeniu rozmowy przy wykorzystaniu telefonu, czatu lub aplikacji do połączeń wideo. Aby ją przeprowadzić można wykorzystać, np. telefon, smartfon, tablet lub komputer. Teleporada opiera się na zasadach takich samych jak tradycyjna porada lekarska. Lekarz, w oparciu o swoją wiedzę i praktykę lekarską, zachowując pełen profesjonalizm i precyzję, przeprowadza konsultację z pacjentem, a potem na tej podstawie sporządza dokumentację medyczną. Jest również uprawniony do wystawienia potrzebnych dokumentów, np. recepty lub zwolnienia. W przypadku kiedy lekarz stwierdza, że nie może w sposób zdalny ocenić stanu zdrowia pacjenta, konieczne może być osobiste stawienie się w przychodni w celu przeprowadzenia rzetelnego badania. Skorzystanie z teleporady nie wyklucza możliwości uzyskania porady w bezpośrednim kontakcie ze specjalistą.

Teleporada – zalety zdalnego kontaktu ze specjalistą

Teleporada to wygodny i bardzo praktyczny sposób na przeprowadzenie konsultacji lekarskich przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Od tradycyjnej wizyty różni się tym, że nie przeprowadza się jej w gabinecie lekarskim, lecz w sposób zdalny, wykorzystując sprzęt, który w dzisiejszych czasach każdy ma w domu – telefon lub komputer. Teleporada to forma kontaktu, która ma wiele plusów i jest naprawdę bezpieczna dla pacjenta. Przede wszystkim pozwala na krótsze oczekiwanie na wizytę, bo aby ją odbyć nie trzeba czekać w długiej kolejce. Okazuje się szczególnie przydatna dla osób, które mają daleko do lekarza lub zmagają się z trudnościami w poruszaniu się. Zwykle nie wymaga również zapisania się z dłuższym wyprzedzeniem. Nie niesie też ryzyka związanego z nabawieniem się infekcji, z którą możemy mieć do czynienia w przychodni lub z potencjalnym zagrożeniem, które może nas spotkać w drodze do lekarza. Z teleporady możemy skorzystać bowiem we własnym zaciszu domowym. Specjaliści są zazwyczaj dostępni online w weekendy i święta, kiedy klasyczne ośrodki zdrowia nie pracują. Ma to duże znaczenie w momencie, kiedy pacjent chce szybko omówić niepokojące go objawy. Teleporada to idealne rozwiązanie dla pacjentów, którzy chcą otrzymać kolejną receptę, omówić wyniki badań lub skontrolować przebieg zaleconego wcześniej leczenia, a także otrzymać skierowanie na badania lub zwolnienie lekarskie.

Jak dobrze przygotować się do teleporady?

Ponieważ teleporada jest pełnoprawnym postępowaniem medycznym, aby z niej skorzystać potrzebny jest numer PESEL, który wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania należy podać specjaliście po rozpoczęciu zdalnych konsultacji. W przypadku kiedy pacjent chce otrzymać dokument, np. e-receptę, należy również podać adres e-mail i numer telefonu. Oprócz pytań i listy dolegliwości, które chcemy przedstawić lekarzowi, trzeba przygotować również aktualne wyniki badań, spis leków przyjmowanych na stałe oraz zanotować wszystkie istotne kwestie, które chcemy poruszyć w rozmowie. Dzięki temu e-wizyta przebiegnie szybko i bezproblemowo. Przed zapisaniem się na e-konsultację warto również sprawdzić stan techniczny sprzętu, z którego będziemy korzystać, np. naładować telefon, przetestować mikrofon w komputerze, itp.

Teleporada – jak przebiega konsultacja zdalna z pacjentem?

Na początku teleporady lekarz potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie udostępnionych przez niego personaliów, w oparciu o dane zamieszczone w przedstawionej dokumentacji medycznej lub w Internetowym Koncie Pacjenta. W kolejnym etapie specjalista przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem i analizuje przekazaną dokumentację medyczną, np. wyniki badań. Na tej podstawie udziela świadczenia zdrowotnego, tj. ustala jednostkę chorobową i zaleca zastosowanie odpowiedniego postępowania medycznego. Może również wystawić e-receptę na zalecone leki lub e-zwolnienie na czas choroby. Następnie ocenia, czy e-konsultacja przyczyniła się do rozwiązania problemu zdrowotnego pacjenta, a jeśli nie – informuje go o konieczności udania się do stacjonarnej placówki medycznej.

Kiedy teleporada może nie wystarczyć?

Teleporada to forma kontaktu z lekarzem, która w zupełności wystarcza, by ocenić stan zdrowia pacjenta i wystawić e-receptę na potrzebne leki. Specjalista podczas konsultacji online może również zweryfikować wyniki badań i ocenić, czy zalecone wcześniej preparaty działają. Jednak w niektórych przypadkach konieczna może być wizyta osobista w przychodni, a nawet wezwanie pogotowia. Przesłanką mogą być nietypowe, niepokojące objawy, które pacjent obserwuje u siebie po raz pierwszy, wystąpienie skutków ubocznych przy zażywaniu nowych leków, a także sygnały, które sugerują zawał serca lub obecność nowotworu. Osobista wizyta u lekarza ma również ogromne znaczenie w diagnozie małych dzieci, które nie potrafią ocenić, co je boli i mogą zmagać się z dolegliwościami, które jest w stanie zidentyfikować lekarz tylko podczas badania fizykalnego.

Czy podczas teleporady można otrzymać e-receptę, e-zwolnienie lekarskie lub skierowanie na badania?

Ponieważ teleporada lekarska to forma pełnoprawnego świadczenia usługi medycznej, w jej ramach lekarz może wystawić e-receptę na zalecone leki, skierowanie na badania, a w przypadku stwierdzenia choroby – zwolnienie lekarskie. Wszystkie dokumenty wystawione podczas teleporady są uznawane w każdej aptece, przychodni, punkcie medycznym czy diagnostycznym, a także honorowane przez miejsca pracy i ZUS. W trakcie e-konsultacji specjalista ma wgląd do historii wcześniejszych wizyt oraz na bieżąco wypełnia dokumentację medyczną pacjenta, dzięki czemu może podjąć właściwą decyzję odnośnie zlecenia badań lub zaproponowania odpowiedniego planu leczenia.

Masz problem zdrowotny, a Twój lekarz ma urlop? Teleporada to rozwiązanie dla Ciebie! W kilka minut skontaktuj się ze specjalistą i odbierz swoją e-receptę!