L4 od psychiatry

99.00 

REALIZACJA W 15 MINUT 24H/7 DNI

Bezpiecznie bez rejestracji
-25% na kolejną e-konsultację medyczną

Uzyskane zwolnienie lekarskie (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i ZUS-u. Lekarz zadzwoni Ciebie po otrzymaniu zamówienia. Placówka Medyczna – z Nami Pewnie i Bezpiecznie.

 

FORMULARZ MEDYCZNY

Dane pacjenta do L4

Kategoria:
Opis

L4 od psychiatry – czy różni się od zwykłego zwolnienia?

aL4 od psychiatry to dokument elektroniczny, który różni się od klasycznego zwolnienia głównie tym, że może być wystawione jedynie przez uprawionego lekarza psychiatrę. Z tym ograniczeniem wiążą się inne zasady, które warto poznać, aby zyskać wiedzę co zrobić w przypadku pogorszenia się stanu psychicznego. Znajomość tego tematu pozwoli ubezpieczonemu pracownikowi na pełne korzystnie z należnych mu przywilejów. Chorób i zaburzeń psychicznych nie wolno lekceważyć, ponieważ nieleczone mogą prowadzić nawet do rozległych dolegliwości natury fizycznej. W dzisiejszym artykule odpowiadamy jak i kiedy można uzyskać zwolnienie lekarskie od psychiatry, przedstawiamy wymiar takiego urlopu chorobowego, a także poruszamy kwestię zwolnień wstecznych od lekarza psychiatry.

  • Jak i kiedy uzyskać zwolnienie od psychiatry?
  • Jaki wymiar będzie miało takie L4?
  • Czy istnieje szansa na uzyskanie zwolnienia wstecznego?

L4 od psychiatry

L4 od psychiatry to zaświadczenie o niedyspozycji pracownika do wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy wystawione przez uprawnionego lekarza psychiatrę. Ten rodzaj zwolnienia lekarskiego można uzyskać w taki sam sposób jak każde inne L4. Tradycyjnym i podstawowym sposobem jest umówienie się na wizytę lekarską i poddanie się odpowiednim badaniom. W trakcie takiej wizyty medyk pozyska najważniejsze informacje na temat zdrowia pacjenta, zarekomenduje dalsze leczenie, a także wygeneruje zwolnienie lekarskie lub receptę na pożądane leki. L4 może zostać wystawione również bez wychodzenia z domu. Aby skorzystać z takiej możliwości, należy skonsultować się z lekarzem telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Coraz bardziej popularnym sposobem na uzyskanie zwolnienia lekarskiego stają się dedykowane strony internetowe. Dzięki tym witrynom zwolnienie lekarskie może zostać wystawione w niemalże kilka minut. Jedyne co należy zrobić, to wypełnić znajdującą się na stronie głównej ankietę oraz wykonać płatność za zamówione zwolnienie.

Kiedy warto rozważyć urlop chorobowy?

Zwolnienie lekarskie od psychiatry może zostać wystawione jedynie w określonych sytuacjach. Tego typu zaświadczenia dotyczą dolegliwości i niedyspozycji natury psychicznej, które często są dostrzegane podczas wywiadu, a nie badania pacjenta. Aby pracownik mógł uzyskać zwolnienie od psychiatry, lekarz ten musi jasno stwierdzić, że stan psychiczny chorego nie pozwala na wykonywanie obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Najczęstszymi problemami, z którymi zgłaszają się pacjenci jest depresja oraz mobbing. Choroby natury psychicznej są już traktowane jak poważne choroby cywilizacyjne, które wymagają odpowiedniego leczenia i nadzoru lekarza. Po zaobserwowaniu objawów depresji lub jakiegokolwiek innego zaburzenia psychicznego, warto skontaktować się z lekarzem. Nie w każdym przypadku urlop chorobowy jest wskazany, jednak często odpoczynek od codziennych spraw i obowiązków pomaga przywrócić lepsze samopoczucie.

Jaki wymiar będzie miało L4 od psychiatry

L4 od psychiatry jest wystawiane w określonych sytuacjach i ma jasno zdefiniowany wymiar. Pracownik podlegający pod ubezpieczenie zdrowotne ma prawo do skorzystania ze 182 dni urlopu chorobowego w ciągu całego roku. Po upływie wspomnianego okresu, chory może ubiegać się o zwolnienie rehabilitacyjne. Długość trwania tego urlopu jest ustalana indywidualnie w oparciu o efekty leczenia pacjenta i jego samopoczucie. Istotne jest jednak fakt, że zwolnienie to nie może przekroczyć 12 miesięcy. Po upływie tego okresu pracownik nie będzie już chroniony prawem i będzie mógł zostać zwolniony przez swojego pracodawcę. W trakcie trwania zwolnienia chory pracownik ma prawo do pobierania odpowiednich świadczeń. Mają one postać zasiłku lub wynagrodzenia. Oba świadczenia są wypłacane w wymiarze 80% podstawy, czyli średniej wypłat otrzymanych przez pracownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Czy psychiatra może wystawić zwolnienie z datą wsteczną?

Kolejnym często zadawanym pytaniem jest to dotyczące zwolnień z datą wsteczną. Wielu pracowników zastanawia się czy lekarz będzie mógł wystawić zwolnienie za kilka dni nieobecności w pracy, które miały miejsce przed wizytą. Jak się okazuje, każdy lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie może wygenerować L4 z datą wsteczną. Jest to bardzo cenna informacja dla osób, które ciężko przechodzą chociażby przeziębienia, ponieważ w ciągu pierwszych dni choroby nie muszą martwić się załatwianiem wszelkich formalności. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 3 dni przed datą wystawionego zwolnienia. Lekarze psychiatrzy mają prawo do wystawiania znacznie dłuższych zwolnień wstecznych. Prawo umożliwia im generowanie L4 na okres dłuższy niż 3 dni przed datą wystawienia zaświadczenia. Przed wygenerowaniem zwolnienia lekarz psychiatra musi zyskać od pacjenta potwierdzenie, że jego stan psychiczny na tyle się pogorszył, że nie był on w stanie umówić wizyty lekarskiej, ani uczęszczać do pracy.

Zwolnienie lekarskie możesz otrzymać bez wychodzenia z domu. Wszystko dzięki naszej stronie internetowej!

REALIZACJA W 15 MINUT

24H/7 DNI

Bezpiecznie bez rejestracji
-25% na kolejną e-konsultację medyczną

Uzyskane zwolnienie lekarskie (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i ZUS-u. Lekarz zadzwoni Ciebie po otrzymaniu zamówienia. Placówka Medyczna – z Nami Pewnie i Bezpiecznie.