L4 na rodzica

99.00 

REALIZACJA W 15 MINUT 24H/7 DNI

Bezpiecznie bez rejestracji
-25% na kolejną e-konsultację medyczną

Uzyskane zwolnienie lekarskie (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i ZUS-u. Lekarz zadzwoni Ciebie po otrzymaniu zamówienia. Placówka Medyczna – z Nami Pewnie i Bezpiecznie.

 

FORMULARZ MEDYCZNY

Dane pacjenta do L4

Kategoria:
Opis

L4 na rodzica – zasady funkcjonowania zwolnienia opiekuńczego

L4 na rodzica to zagadnienie, które bardzo często pojawia się w wyszukiwarkach. Wielu ubezpieczonych pracowników wie, że należy się im urlop opiekuńczy na dziecko, jednak nie zdaje sobie sprawy z szansy uzyskania takiego urlopu na rodzica lub innego członka bliskiej rodziny. Tego typu zwolnienie lekarskie jest znacznym udogodnieniem dla osób, które nie posiadają nikogo bliskiego, które mogliby zlecić opiekę nad chorym rodzicem lub nie mają możliwości zatrudnienia do tego celu specjalnej, fachowej pomocy. W dzisiejszym artykule przedstawiamy sytuacje, w których można ubiegać się o zwolnienie lekarskie na rodzica, odpowiadamy jak takie zwolnienie uzyskać, a także poruszamy kwestię wymiaru takiego urlopu oraz wypłacanych w trakcie jego trwania świadczeń.

  • Kiedy można uzyskać takie zwolnienie?
  • Jaki będzie jego wymiar?
  • Jakie świadczenia uzyska ubezpieczony pracownik?

Kiedy można uzyskać L4 na rodzica

L4 na rodzica to dość powszechna sytuacja, z którą mierzy się wielu młodych ludzi. W niektórych przypadkach opieka nad starszym członkiem rodziny jest niezbędna, aby zapewnić mu odpowiednie i higieniczne warunki życia. Podstawowym warunkiem uzyskania zwolnienia opiekuńczego jest posiadanie aktualnego i ważnego ubezpieczenia oraz regularne opłacanie jego składek. O tego typu zwolnienie lekarskie mogą ubiegać się pracownicy, których rodzice są schorowani lub niedołężni. Kalectwo lub jakakolwiek przewlekła choroba również są wskazaniem do udzielenia zwolnienia opiekuńczego. Takie L4 jest przeznaczone na sprawowanie nad tą osobą odpowiedniej i należytej opieki, która zakłada między innymi zapewnienie higienicznych warunków oraz odpowiedniego leczenia.

Jaki wymiar będzie miało takie zwolnienie?

Zwolnienie lekarskie wystawione z powodu potrzeby sprawowania opieki na rodzicem ma jasno określone zasady i czas obowiązywania. W ciągu całego roku kalendarzowego ubezpieczony pracownik ma prawo do skorzystania z 14 dni urlopu opiekuńczego. Przekroczenie tego okresu skutkuje anulowaniem zwolnienia lekarskiego i przejściem na urlop bezpłatny. Urlop opiekuńczy może zostać udzielony pracownikowi na jego rodzica, dziecko, ale także na innego członka bliskiej rodziny. Podczas gdy L4 na rodzica lub innego bliskiego może wynieść maksymalnie dwa tygodnie, urlop na dziecko może trwać już dłużej – nawet 60 dni. Wszystko zależy od tego w jakim wieku jest dziecko. Co ciekawe, na długość urlopu opiekuńczego nie wpływa fakt czy dziecko jest biologiczne, przysposobione czy jest jedynie dzieckiem męża.

L4 na rodzica pracownik otrzyma świadczenia?

L4 na rodzica ma określony czas trwania, a także zasady obowiązywania, do których zalicza się między innymi fakt wypłacania świadczeń pieniężnych. Jak się okazuje, w trakcie trwania urlopu każdy ubezpieczony pracownik ma prawo do pobierania zasiłku lub wynagrodzenia. Oba świadczenia mają wysokość 80% podstawy, czyli średniej wypłat zanotowanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Świadczenia wypłacane w trakcie zwolnień lekarskich pozwalają pracownikowi na zachowanie swojego standardu życia, a także stałego źródła dochodów, który zapewnia spokój i brak nerwów o przyszłość. Wypłacane świadczenia to również szansa na zapewnienie choremu rodzicowi odpowiednich warunków poprzez zakup leków oraz wszelkich niezbędnych artykułów. W trakcie zwolnienia lekarskiego pracownik jest również chroniony prawem przez zwolnieniem z pracy, dlatego może być spokojny o swoją przyszłość zawodową.

Kiedy można utracić należne świadczenia?

Świadczenia pieniężne wypacane w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego mogą być pobierane przez ubezpieczonego pracownika jedynie wtedy, kiedy spełnia on warunki obowiązywania urlopu opiekuńczego. Przede wszystkim, zasiłek opiekuńczy może zostać odebrany w sytuacji, gdy pracownik przekroczy maksymalne 14 dni zwolnienia opiekuńczego i po upływie tego okresu nadal będzie sprawował opiekę nad chorym, przez co niemożliwy będzie powrót do wykonywania obowiązków pracowniczych. W takim przypadku pracownik od tej pory będzie korzystał z urlopu bezpłatnego, który wiąże się z brakiem dochodów. Zasiłek opiekuńczy może również zostać odebrany w sytuacji, gdy pracownik przebywający na zwolnieniu będzie wykonywał jakiekolwiek czynności prowadzące do zarobku. W takim przypadku utraci on kolejne wypłaty świadczenia, a także będzie zobowiązany do zwrotu dotychczas otrzymanych rat wraz z odsetkami. W trakcie zwolnienia lekarskiego na rodzica, pracownik musi zapewnić mu odpowiednią i należytą opiekę, higieniczne warunki życia, wsparcie oraz ulgę w chorobie. W przeciwnym wypadku rodzic może rozpocząć postępowanie przeciwko własnemu dziecku. Za złamanie zasad obowiązywania zwolnienia opiekuńczego traktuje się również zatajenie faktu przebywania w gospodarstwie domowym innej osoby, która byłaby w stanie podjąć się opieki nad chorym seniorem.

Potrzebujesz zwolnienia lekarskiego „na już”? Nasza strona internetowa wygeneruje je dla Ciebie w zaledwie kilka minut!

 

REALIZACJA W 15 MINUT

24H/7 DNI

Bezpiecznie bez rejestracji
-25% na kolejną e-konsultację medyczną

Uzyskane zwolnienie lekarskie (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i ZUS-u. Lekarz zadzwoni Ciebie po otrzymaniu zamówienia. Placówka Medyczna – z Nami Pewnie i Bezpiecznie.